ปฏิทินการศึกษา 2565 22

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565

แสดงเวลาเรียนครบ 200 วัน ระบุวันหยุดราชการ มีทั้งที่เป็นไฟล์เอกสารไมโครซอร์ฟเวิร์ด(สามารถแก้ไขได้)และไฟล์พีดีเอฟ

สร้างโดยครูอุมารัตน์ ชนะโชติ โรงเรียนบ้านคีรีรอบ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com, สื่อภาษาไทยน่ารัก น่ารู้ BY Kru Tukta

Previous ArticleNext Article