แบบประเมิน EQ นักเรียนอายุ 6 – 11 ปี 192

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) สำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี
โปรแกรมมีแมโคร รองรับจำนวนนักเรียนสูงสุด 60 คน

พัฒนาโดย N-project : โปรแกรม ปพ.5 ปพ.6
รหัสแก้ไขไฟล์งาน คือ 1234

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/mynproject

Previous ArticleNext Article