โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 1253

โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 เตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA

โปรแกรมพัฒนาโดยคุณครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ ฝ่ายบริหารงานบุคคล โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link