โปรแกรมคำนวณผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแบบประเมิน PA2 และ PA3 783

ตัวช่วยในการคำนวณคะแนน PA2 และ PA3 อำนวยความสะดวกในการบันทึกผล PA เพื่อกรอกข้อมูลในระบบ DPA

โปรแกรมพัฒนาโดยครูวัลยา เลื่อนกฐิน เลขาฯ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, เฟสบุ๊กศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link