โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็ก 26

โปรแกรมคำนวณภาวะโภชนาการเด็กที่สามารถประยุกต์ใช้ในงานอนามัยโรงเรียน
สามารถคำนวณได้คราวละหลายๆคน คำนวณจากน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียน

โปรแกรมพัฒนาโดยน.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (ระบบเฝ้าระวังกรมอนามัย), kruachieve.com

Previous ArticleNext Article