โปรแกรมคำนวณอายุนักเรียน 11131

โปรแกรมคำนวณอายุนักเรียนสำหรับครู อาจารย์ที่จำเป็นต้องป้อนลงในป.03

โปรแกรมทำด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล เพียงป้อนวันเดือนและปีที่เปิดเรียนในภาคการเรียนนั้นๆ จากนั้นป้อน วัน เดือน และปีเกิดของนักเรียนทุกคนในชั้นเรียน โปรแกรมจะคำนวณอายุของนักเรียนทุกคนออกมาว่ามีอายุกี่ปี กีเดือน และกี่วัน พร้อมบอกคำนำหน้าชื่อมาให้ด้วย เช่น ด.ช.,ด.ญ.,นาย,น.ส.

โปรแกรมดีฝีมือคนไทย พัฒนาโดยอ.ตอเล๊ะ มะดือเย๊าะ หัวหน้างานข้อมูลนักเรียน กลุ่มสาระการการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนดารุสสาลาม

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: daruss.ac.th

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Next Article