โปรแกรมคำนวณอายุนักเรียนอัตโนมัติ 45

โปรแกรมคำนวณหาอายุนักเรียนอัตโนมัติ

เพียงป้อนเลขที่ เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด และวันเดือนปีปัจจุบัน โปรแกรมก็จะคำนวณอายุโดยบอกมาเป็นปี เดือน และวันมาให้อัตโนมัติ

พัฒนาโดยเพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

เว็บไซต์ผู่ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจคลังสื่อการเรียนรู้ พีซีเอช ดีไซน์

Previous ArticleNext Article