โปรแกรมคำนวณเงินเดือนข้าราชการครู 24

โปรแกรมคำนวณเงินเดือนข้าราชการครูไปจนถึงวันเกษียณอายุราชการ

สำหรับไว้ดูเงินเดือนที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตตามการเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละของครู

โปรแกรมพัฒนาโดย ผอ.นภาดล วิภาวัล อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนธาตุทองอำนวยวิทย์ ปัจจุบันท่านเป็นข้าราชการบำนาญ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruupdate.com

Previous ArticleNext Article