โปรแกรมคำนวณเวลาทำวิทยฐานะ วPA 77

โปรแกรมสำหรับคำนวณเวลายื่นขอประเมินวิทยฐานะ วPA อัตโนมัติ
เพียงป้อนข้อมูลวันที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันแล้วโปรแกรมจะคำนวณมาให้ว่าครบกำหนดยื่นวิทยฐานะแล้วหรือยัง

โปรแกรมพัฒนาโดย ครูเอกชัย วงษ์แสงทอง โรงเรียนบ้านส้มเลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์เขต 2

เว็บผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

Previous ArticleNext Article