โปรแกรมคำนวณ PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3 31

โปรแกรมคำนวณ PA2 และสรุปผลการประเมิน PA3

เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคณะกรรมการประเมิน PA ในสิ้นปีงบประมาณ และเตรียมข้อมูลเข้าสู่ระบบ DPA

สำหรับใช้งานกับครูไม่มีวิทยฐานะ​ ครูชำนาญการ​ และครูชำนาญการพิเศษ

โปรแกรมพัฒนาโดยครูศักดิ์ชัย กล้าหาญ (ครูน้องแต๋ง)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจครูสายบัว, krumalaew.com

Previous ArticleNext Article