โปรแกรมคิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม 36

โปรแกรมการคิดคะแนนแบบอิงกลุ่ม สำหรับครู อาจารย์ที่เก็บคะแนนนักเรียนโดยมีจุดประสงค์ที่พยายามไม่ให้นักเรียนติดศูนย์หรือสอบตก

โปรแกรมตัวนี้เป็นเทคนิคเฉพาะของครูชัชวาลย์ รินทร์วงศ์

ลักษณะของสูตร

  1. ลักษณะการคำนวณคะแนนแบบอิงกลุ่ม คล้ายกับการคำนวณ T-Score แต่จะไม่มีนักเรียนไม่ผ่าน (คะแนนเกินครึ่ง/ผ่านทุกคน)
  2. นักเรียนที่มีคะแนนเก็บน้อยสุด จะผ่านพอดี
  3. นักเรียนที่มีคะแนนเก็บมากที่สุด จะได้คะแนนเต็ม
  4. นักเรียนอื่น ๆ จะกระจายคะแนนตามสัดส่วนของนักเรียนที่มีคะแนนเก็บน้อยที่สุดและมากที่สุด

เทคนิควิธีการ (บวกเท่ากัน หารเท่ากัน)

  1. นำคะแนนสูงสุดไปบวกให้กับนักเรียนทุกคน
  2. หาตัวหารที่เหมาะสม ให้คะแนนสูงสุด เท่ากับคะแนนเต็ม แล้วนำไปหารกับนักเรียนทุกคน (2 เท่าของคะแนนสูงสุด หารด้วยคะแนนเต็มที่ต้องการ)

ข้อเสียของเทคนิคนี้คือ

  1. นักเรียนที่ไม่ส่งงานเลย จะได้คะแนนผ่านโดยปริยาย (ซึ่งไม่ยุติธรรม)
  2. นักเรียนจะถูกบีบเพดานคะแนนเบียดกัน คนที่คะแนนห่างกันไม่มาก จะถูกบีบมาอยู่ในช่วงคะแนนเท่ากันได้ คะแนนจะกองกันในช่วงผ่านถึงช่วงคะแนนเต็ม

โปรแกรมพัฒนาโดยครูชัชวาลย์ รินทร์วงศ์

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ห้องสื่อครูต้นคอม5

Previous ArticleNext Article