โปรแกรมช่วยจัดการตารางสอน 4.6 1375

โปรแกรมจัดตารางเรียนตารางสอนสำหรับครูไว้นำไปในโรงเรียน
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์

พัฒนาโดยนายซอฟี กาเซะ (Kru Fee)
รหัสแก้ไขชีตคือ “open”

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.facebook.com/KruFeeApps

Previous ArticleNext Article