โปรแกรมบันทึกสถิติการมาเรียน 143

โปรแกรมบันทึกสถิติการเรียนของนักเรียนในแต่ละเดือน

เหมาะสำหรับครู/อาจารย์ประจำวิชา หรือครู/อาจารย์ประจำชั้น สามาถสรุปเวลาเรียนเป็นรายวันหรือรายเดือนได้ บันทึกการมาเรียน-ขาดเรียนได้หลายห้อง

โปรแกรมพัฒนาโดย Kru Fee

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: facebook.com/KruFeeApps

Previous ArticleNext Article