โปรแกรมปพ.5 (ตารางคะแนน ตัวชี้วัด ตัดเกรด) 53

โปรแกรมปพ.5 สำหรับครูทุกระดับชั้น

เป็นโปรแกรมปพ.5ที่สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ เป็นตารางคะแนน ตัวชี้วัด และตัดเกรดน.ร.

โปรแกรมพัฒนาโดยโรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net

Previous ArticleNext Article