โปรแกรมปพ.5 (ระดับมัธยม แบบรายวิชา) 140

โปรแกรมปพ.5 แบบรายวิชาสำหรับผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

โปรแกรมสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ที่ครูๆคุ้นเคย เพียงป้อนข้อมูลลงไปให้ครบถ้วนก็สามารถใช้งานได้แล้วครับ

โปรแกรมพัฒนาโดย ครูสมบัติ มั่นเรืองศรี ครูคศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ครูไอที Channel

Previous ArticleNext Article