โปรแกรมปพ.6 ออฟไลน์ (แบบรายภาคเรียน) 2021 (ครูไอทีชาแนล) 1282

โปรแกรมปพ.6 แบบออฟไลน์ (รายภาคเรียน)
สำหรับครู อาจารย์ประจำชั้นหรือที่ปรึกษาที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษา สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ทำให้ครู อาจารย์สามารถใช้งานได้ไม่ยาก

โปรแกรมพัฒนาโดยครูสมบัติ มั่นเรืองศรี ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ครูไอที Channel

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article
Share via
Copy link