โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน 1273

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ประเมินค่านิยม 12 ประการ ประเมินการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความ ประเมินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

โปรแกรมพัฒนาโดย ครูTee

โปรแกรมประเมินคุณลักษณะอันพึ่งประสงค์ของโรงเรียน

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: ห้องเรียนคอมพิวเตอร์กับครูTee

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article
Share via
Copy link