โปรแกรมรายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนรายวัน 58

โปรแกรมสำหรับรายงานสถิติการมาเรียนของนักเรียนเป็นรายวัน แบบสรุปรวมอัตโนมัติ

เกี่ยวกับโปรกรม
– สามารถยกเลิกการป้องกันแผ่นงานได้เลย ไม่มีรหัสผ่าน
– ชื่อครูประจำชั้นกรอกเฉพาะแผ่นงานที่ 1 จะลิงก์ไปเองทั้งหมด
– ชื่อวัน จันทร์ อังคาร ฯลฯ กรอกเฉพาะวันที่ 1-7 ที่เหลือจะเปลี่ยนตามเอง

พัฒนาโดยเพจวิชาการ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจวิชาการ, thaiexcel.blogspot.com

Previous ArticleNext Article