โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ 779

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบที่สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์
ผู้สอนเพียงป้อนข้อมูลที่จำเป็นลงไปจากนั้นโปรแกรมจะคำนวณจำนวนข้อสอบที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ออกมา

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: Do Learning

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article
Share via
Copy link