โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ 1921

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบที่สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์
ผู้สอนเพียงป้อนข้อมูลที่จำเป็นลงไปจากนั้นโปรแกรมจะคำนวณจำนวนข้อสอบที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ออกมา

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: Do Learning
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link