โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ 132

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบที่สร้างจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์

ผู้สอนเพียงป้อนข้อมูลที่จำเป็นลงไปจากนั้นโปรแกรมจะคำนวณจำนวนข้อสอบที่ใช้ได้และใช้ไม่ได้ออกมา

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: Do Learning

Previous ArticleNext Article