โปรแกรมวิเคราะห์ผู้เรียนเป็นรายบุคคล 824

โปรแกรมสร้างขึ้นจากโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์
สามารถใช้วิเคราะห์ผู้เรียนไม่เกิน 50 คนต่อห้อง จำนวนทั้งสิ้น 8 ห้องเรียนต่อ 1 วิชา

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: Do Learning

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article
Share via
Copy link