โปรแกรมเงินฝากสำหรับโรงเรียนธนาคาร (SchoolBankSaving) 37

เป็นระบบธนาคารในโรงเรียน เงินฝากออมทรัพย์สำหรับนักเรียน
สำหรับการบริหารจัดการ ธนาคารในโรงเรียน เพื่อกิจกรรมการฝากเงินของโรงเรียน ให้กับนักเรียน ครู หรือ พนักงานต่างๆ

มีการฝากเงิน ถอนเงิน การคิดดอกเบี้ย งานสินเชื่อและรายงานสรุปต่างๆ เหมาะสำหรับโรงเรียนที่มีกิจกรรม ให้นักเรียนฝากเงิน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักการประหยัด และ รู้จักการออม พร้อมทั้งยังมีฟังก์ชั่นที่รองรับการใช้งานกับเครื่องพิมพ์ ในการพิมพ์สมุดคู่ฝาก สลิปฝาก – ถอน ได้

มีระบบการเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปข้อมูลที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน โดยโปรแกรมหรือระบบนี้เป็นโปรแกรม สำเร็จรูป ที่มีระบบการใช้งานต่างๆ เป็น “ภาษาไทย” มีลักษณะการทำงานแบบ Web Application ที่พัฒนาจากภาษา โปรแกรม PHP ทำให้สามารถใช้งานร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL ผ่าน เว็บเบราว์เซอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ฟิวเจอร์ต่างๆของโปรแกรม
มีระบบบันทึกข้อมูลสมาชิกผู้ฝากเงิน
มีระบบการสมัครสมาชิก
มีระบบการเปิด-ปิดบัญชี
มีระบบในการฝาก-ถอนเงิน
มีระบบในการฝาก-ถอนเงินอัติโนมัติ เพื่อประยุกต์ใช้งานระบบหุ้น
มีระบบสินเชื่อ
สามารถสำรองและกู้คืนข้อมูลต่างๆ ได้ เมื่อเกิดปัญหาการสูญหายของข้อมูล
รองรับการใช้งานกับเครื่องปริ้นท์ ในการพิมพ์สมุดคู่ฝาก
สามารถพิมพ์สมุดคู่ฝาก สลิปฝาก-ถอนได้
สามารถพิมพ์สมุดเงินกู้ สัญญาเงินกู้ ใบเสร็จรับ-จ่ายได้
แก้ไขธุรกรรมที่ผิดพลาด
สามารถทำรายงานสรุปยอดบัญชีต่างๆ ได้
สนับสนุนการใช้งานบน เว็บเบราว์เซอร์ Chrome
สามารถทำธุรกรรมฝาก-ถอน ครั้งเดียวครบทุกบัญชี(เช่นธุรกรรมของธนาคารขยะ หรือการถอนออกเพื่อชำระค่าธรรมเนียมต่างๆ)

Usage Instructions (รายละเอียด การเข้าใช้งาน โปรแกรม)
Username : admin
Password : admin

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: phetchanpha.com

Previous ArticleNext Article