โปรแกรมแบบบันทึกสำหรับครูประจำชั้น (Excel) 1346

โปรแกรมแบบบันทึกสำหรับครูประจำชั้นหรืออาจารย์ที่ปรึกษา
มีไว้บันทึกรายการต่างๆที่ครูประจำชั้นมักต้องใช้อยู่บ่อยครั้ง เช่น บันทึกเกี่ยวการแปรงฟัน การดื่มนม การรับประทานอาหารกลางวัน การละหมาด การดูแลความสะอาดของเขตบริการ การมาเรียน เป็นต้น

โปรแกรมพัฒนาโดย Kru Fee Apps

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: facebook.com/KruFeeApps

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article