โปรแกรมแบบประกาศผลคะแนน 1140

โปรแกรมแบบประกาศผลคะแนนเก็บทั้งเทอมหรือทั้งปีที่สามารถรวมคะแนนทั้งหมดและบอกระดับผลการเรียนพร้อมทั้งเกรดเฉลี่ยออกมาด้วย

พัฒนาโดยเพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจพัสดุง่ายๆ by "ครูคณิต"
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link