โปรแกรม Excel แบบบันทึก ปพ.5 1443

โปรแกรมแบบบันทึกปพ.5ที่สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์

ฟิวเจอร์ของโปรแกรม

  • ในหน้าเช็กเวลา เลือกวันมาเรียนตั้งแต่ อา – ส และ หยุด กรณีหยุดเรียน
  • โปรแกรมจะนับวันตามที่คุณครูได้ลงไว้
  • วันหยุด เมื่อเลือก จะแสดงแถบสีแดงไว้ เพื่อบอกว่าช่องวันที่นั้นเป็นวันหยุด หรือคุณครูไม่เลือกก็ได้เช่นกัน
  • โปรแกรมจะรวมวันที่นักเรียนมาเรียน หรือวันที่นักเรียนไม่มาเรียน ตามที่คุณครูได้ลงไว้ครับ
  • ประเมินผลของรายวิชา หรือกิจกรรมฯ หรือคุณลักษณะฯ และอื่นๆ ให้
  • คิดเกรดเฉลี่ยให้
  • หน้าปก นำทุกอย่างมาสรุปตรงนี้
  • สีของหน้าปก จะเปลี่ยนตามระดับชั้นที่เลือกนะคร้าาาบ

พัฒนาโดยเพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com, เพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link