โปรแกรม GWiz 2240

โปรแกรมจัดตารางสอน ตารางเรียน(Time Table) หรือตารางการใช้ห้องต่างๆ
สามารถพิมพ์ตารางขนาดเล็ก 2 ตารางต่อหน้า ตารางขนาดใหญ่ 1 ตารางต่อหน้า หรือตารางขนาดพกพา 8 ตารางต่อหน้าได้

การติดตั้งให้ติดตั้ง sqliteodbc.exe ก่อนเพื่อใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล จากนั้นจึงเปิดไฟล์ที่ชื่อ gwiz.exe เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม
โปรแกรมนี้เป็นแบบ Portable

โปรแกรมนี้พัฒนาโดยคุณ ธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.kruachieve.com
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link