โปรแกรม GWiz 1009

โปรแกรมจัดตารางสอน ตารางเรียน(Time Table) หรือตารางการใช้ห้องต่างๆ
สามารถพิมพ์ตารางขนาดเล็ก 2 ตารางต่อหน้า ตารางขนาดใหญ่ 1 ตารางต่อหน้า หรือตารางขนาดพกพา 8 ตารางต่อหน้าได้

การติดตั้งให้ติดตั้ง sqliteodbc.exe ก่อนเพื่อใช้ติดต่อกับฐานข้อมูล จากนั้นจึงเปิดไฟล์ที่ชื่อ gwiz.exe เพื่อเปิดใช้งานโปรแกรม
โปรแกรมนี้เป็นแบบ Portable

โปรแกรมนี้พัฒนาโดยคุณ ธรรมรัตน์ พรหมพิงค์

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.kruachieve.com

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article
©2021 GATEICE, All rights reserved.