Aladin Desktop 1224

โปรแกรมจำลองแผนที่อวกาศ
สำหรับครู อาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์ เพื่อไว้ใช้เป็นสื่อการสอนในเรื่องของเอกภพและอวกาศต่างๆที่มีข้อมูลมากมายบนฐานข้อมูลที่โปรแกรมมีมาให้

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: aladin.u-strasbg.fr
Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link