Aladin Desktop 93

โปรแกรมจำลองแผนที่อวกาศ

สำหรับครู อาจารย์ที่สอนวิทยาศาสตร์หรือดาราศาสตร์ เพื่อไว้ใช้เป็นสื่อการสอนในเรื่องของเอกภพและอวกาศต่างๆที่มีข้อมูลมากมายบนฐานข้อมูลที่โปรแกรมมีมาให้

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: aladin.u-strasbg.fr

Previous ArticleNext Article