โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ยรวมทั้งห้อง 1278

โปรแกรมคิดเกรดเฉลี่ยรวมทั้งห้อง

สำหรับครูหรืออาจารย์ที่ต้องการคำนวณเกรดเฉลี่ยรวมของนักเรียนทั้งชั้นเรียน
เพียงป้อนข้อมูล เช่น ชื่อ-สกุลและเลขประจำตัวนักเรียน ชื่อวิชา,รหัสวิชาและหน่วยกิจ จากนั้นโปรแกรมจะคำนวณเกรดเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคนมาให้อัตโนมัติ

พัฒนาโดย อ.มะดาโอ๊ะ มะเซ็ง อ.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โรงเรียนดารุสสาลาม

ดาวน์โหลด

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: daruss.ac.th

Previous ArticleNext Article

0 Reviews

There are no reviews yet.
Share via
Copy link