Chalk 74

แอพสำหรับครูและโรงเรียน ช่วยในการจัดการเรียนการสอน สร้างและแชร์บทเรียนออนไลน์ พร้อมกับความสามารถในการตัดเกรดของนักเรียนได้ และยังมีฟิวเจอร์อื่นๆอีก

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: www.chalk.com

Previous ArticleNext Article