Chamilo 457

เป็นระบบจัดทำเว็บอีเลิร์นนิ่งที่ฟรี(โอเพ่นซอร์ส) เหมาะกับโรงเรียนหรือผู้สอนที่สนใจ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: chamilo.org

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article