ClassDojo 501

แอพช่วยในการเรียนการสอนของโรงเรียน ครู นักเรียน หรือผู้ปกครอง
ผู้ใช้(เช่น ครู)ต้องลงทะเบียนกับทางเว็บไซต์จากนั้นสามารถใช้งานแอพได้ เช่น สามารถเพิ่มห้องเรียน เพิ่มชื่อนักเรียนในห้อง(ด้วยการพิมพ์หรือคัดลอกรายชื่อจากไฟล์เอ็กเซ็ลล์) แบ่งกลุ่มนักเรียนในห้อง มีการให้และลดคะแนน

แชร์/แลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือเรื่องราวร่วมกันกับนักเรียน ให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมได้ ส่งข้อความให้นักเรียนหรือผู้ปกครองได้ มีเครื่องมือไว้ใช้ในห้องเรียน เช่น ตั้งเวลา,เปิดเพลง,สร้างกลุ่ม,สุ่มเลือกนักเรียนในห้องมา1คน

เว็บไซต์ผู้ผลิตและพัฒนา: www.classdojo.com

แย่จัง! ยังไม่มีใครรีวิวเลย

รีวิวโปรแกรมนี้

Previous ArticleNext Article