คลังเครื่องมือครู

ปฏิทินนับวันเรียน ปีก.ศ.66

Loading

ปฏิทินนับวันเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
สำหรับภาคเรียนที่ 1 และ 2 เป็นไฟล์เอ็กเซลซึ่งสามารถแก้ไขไฟล์ได้ และเป็นไฟล์ภาพ(JPG) กับไฟล์เอกสาร PDF

พัฒนาโดยเพจวิชาการ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจวิชาการ, kruachieve.com

รับไฟล์
ปฏิทินนับวันเรียน-ก.ศ.66.rar (11 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *