คลังเครื่องมือครู

ปฏิทินการศึกษา ปีก.ศ.2566

Loading

ไฟล์เอกสารปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ที่มีเวลาเรียนครบ 200 วัน ระบุวันหยุดราชการมาให้เรียบร้อย สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเวิร์ด สามารถแก้ไขไฟล์ได้

สร้างโดยครูอุมารัตน์ ชนะโชติ (เพจสื่อภาษาไทยน่ารัก น่ารู้ BY Kru Tukta) โรงเรียนบ้านคีรีรอบ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com, เพจสื่อภาษาไทยน่ารัก น่ารู้ BY Kru Tukta

รับไฟล์
ปฏิทินการศึกษา-2566.docx (12 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *