คลังเครื่องมือครู

แบบคำร้องขอโอนย้าย ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

Loading

แบบคำร้องขอโอนย้าย ข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net

33 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *