ข้อสอบ O-NET ก.ศ.65 พร้อมเฉลย

Loading

ข้อสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2565 จัดสอบโดยสทศ.เมื่อปี พ.ศ.2566 พร้อมเฉลย ทั้ง 3 ระดับชั้น คือ ป.6, ม.3 และ ม.6
สอบเมื่อวันที่..
11 กุมภาพันธ์ 2566 (ป.6)
12 กุมภาพันธ์ 2566 (ม.3)
25 กุมภาพันธ์ ถึง 4 มีนาคม 2566 (ม.6)

เป็นเอกสารไฟล์ PDF

สร้างโดย สทศ.

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: niets.or.th

32 Downloads
30 Downloads
34 Downloads
32 Downloads
33 Downloads
31 Downloads
40 Downloads
33 Downloads
30 Downloads
48 Downloads
52 Downloads
39 Downloads
36 Downloads
40 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *