คลังเครื่องมือครู

Examvify

Loading

เว็บแอพพลิเคชั่นระบบฐานข้อมูลข้อสอบและห้องสอบออนไลน์
ทำให้ผู้เข้าสอบสามารถเข้าทำข้อสอบได้ทุกที่ทุกเวลา โดยสามารถเชื่อมโยงห้องสอบได้มากกว่า 1 ห้องสอบ ดูผลสอบได้ทันที และมีใบรายงานประเมินผลรายบุคคลให้ด้วย

ผู้คุมห้องสอบสามารถสร้างชุดข้อสอบออนไลน์ได้ตลอด มีระบบจัดการฐานข้อมูลข้อสอบ มีการประเมินศักยภาพรอบด้านผู้เข้าสอบ สร้างข้อสอบออนไลน์ได้ มีระบบพิสูจน์ตัวตนก่อนเข้าสอบ และมีรายงานภาพรวมการสอบออนไลน์

สามารถเข้าใช้งานได้ทั้งแบบฟรีและแบบจ่ายตัง (เริ่มต้นที่ 5 บาท/1 ผู้เข้าสอบ)

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: examvify.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *