คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมสถิติทำ SAR (ครูปังปอนด์)

Loading

โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลรายงาน Sar , O-NET
วิเคราะห์ เปรียบเทียบผล O-NET ใส่คะแนนแล้วลิ้งค์ลงกราฟ,แผนภูมิอัตโนมัติ
กราฟแสดงผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระหลัก
สามารถแก้ไขไฟล์ได้

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krutortao.com

29 Downloads

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *