คลังเครื่องมือครู

ไฟล์สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย

Loading

ไฟล์สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วยที่สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซล คิดคะแนนอัตโนมัติ สามารถแก้ไขไฟล์ได้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ kruachieve.com

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, krucomonlines.com, สำนักงาน ก.ค.ศ.

รับไฟล์
ไฟล์สรุปคะแนนประเมินครูผู้ช่วย.xlsx (61 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *