คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมแบบบันทึกสถิติการมาเรียน

Loading

โปรแกรมแบบบันทึกสถิติการมาเรียนสำหรับใช้ในการบันทึกเวลาเรียนของน.ร.
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ใช้งานง่าย

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net

รับไฟล์
โปรแกรมแบบบันทึกสถิติการมาเรียนครูเชียงราย.xlsx (43 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *