คลังเครื่องมือครู

แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน (แนวนอน)

Loading

โปรแกรมแบบบันทึกข้อมูลนักเรียน เช่น ใช้บันทึกการดื่มนม บันทึกการมาเรียน บันทึกการแปรงฟันของนักเรียน และอื่นๆ
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ทำให้ใช้งานได้ง่าย

พัฒนาโดย krumalaew.com

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com

รับไฟล์
แบบบันทึกข้อมูลนักเรียนแนวนอน.xlsx (38 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *