คลังเครื่องมือครู

แบบบันทึกสถิติการมาเรียน

Loading

โปรแกรมแบบบันทึกสถิติการเรียนของนักเรียน
บันทึกเป็นรายวันสำหรับน.ร.ทุกชั้นปีในคราวเดียว พร้อมคำนวณออกมาเป็นร้อยละ

พัฒนาโดย krumalaew.com

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: krumalaew.com

รับไฟล์
แบบบันทึกสถิติการมาเรียน.xlsx (50 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *