คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณแปลงคาบเป็นชั่วโมง ตามหลักเกณฑ์ ว21

Loading

โปรแกรมสำหรับคำนวณภาระงานสอน คำนวณแปลงคาบเป็นชั่วโมง
สร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่!

พัฒนาโดยเพจห้องสื่อครูต้นคอม5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *