คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมปฎิทินการดำเนินงานโครงการกิจกรรม

Loading

โปรแกรมสำหรับจัดการปฎิทินการดำเนินงานโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ
โปรแกรมสร้างด้วยโปรแกรมไมโครซอร์ฟเอ็กเซลล์ ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสม

พัฒนาโดยเพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

รับไฟล์
โปรแกรมปฎิทินการดำเนินงานโครงการกิจกรรม.xlsx (18 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *