คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมแบบตรวจข้อสอบปรนัย

Loading

โปรแกรมตรวจข้อสอบปรนัยสำหรับผู้สอน สามารถสรุปคะแนนที่ได้ บอกเป็นร้อยละ และสรุปผลเป็นเกณฑ์ เช่น ปรับปรุง พอใช้ ดีมาก

พัฒนาโดยเพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจพัสดุง่ายๆ by “ครูคณิต”

รับไฟล์
โปรแกรมแบบตรวจข้อสอบปรนัย.xlsx (18 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *