คลังเครื่องมือครู

โปรแกรม Excel แบบบันทึกเวลาเรียน

Loading

โปรแกรมบันทึกเวลาเรียนของนักเรียน ครบทั้ง 12 เดือน
สรุปเวลาเรียนทั้งเดือนได้ สรุปวันมาเรียน ขาด ลา ป่วยในแต่ละเดือนได้

พัฒนาโดยเพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจโปรแกรมสำหรับครู ฟรี by Batman Teacher

รับไฟล์
โปรแกรมExcelแบบบันทึกเวลาเรียน.xlsx (21 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *