คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมประเมิน SDQ แปลผลอัตโนมัติ

Loading

โปรแกรมประเมินแบบรายงานผลการประเมินจุดแข็งจุดอ่อน (SDQ) ฉบับครู มีการแปลผลอัตโนมัติ

พัฒนาโดยครูอาชีพดอทคอม

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com

รับไฟล์
โปรแกรมประเมินSDQแปลผลอัตโนมัติ.xlsx (19 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *