คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมปพ.5แบบรวมวิชา

Loading

โปรแกรมปพ.5ที่ออกแบบมาสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 40 คนต่อห้อง
ฟิวเจอร์และรายละเอียดอื่นๆของโปรแกรม
– ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ
– ไม่ต้องทำหนังสือขออนุญาต (ผู้พัฒนา เกษียณแล้ว ไม่รู้จะเอาไปทำอะไร)
– การออกแบบดูสบายตา ไม่มีสีสรรมากมาย
– เมื่อพิมพ์ออกมาจัดรูปเล่ม ไม่มีตกขอบ ไม่ขยายเกินตาราง
– สามารถนำเข้ารายชื่อนักเรียนจากระบบ DMC ทำให้สะดวกไม่ทำงานซ้ำซ้อน ไม่ต้องพิมพ์ชื่อนักเรียนในเสียเวลา
– เช็คเวลาได้ง่ายด้วยการคลิกปุ่มครั้งเดียว
– ประหยัดงบประมาณ ประหยัดกระดาษ ถ้าฝ่ายวิชาการต้องการจะตรวจว่าทำ ปพ.เป็นปัจจุบันหรือไม่ สามารถส่งออกไฟล์เป็น PDF ให้ผู้รับผิดชอบตรวจ

กรณีใช้แบบรวมวิชา (ครูประจำชั้นสอนทุกวิชา)
– เมื่อกรอกคะแนนครบทุกรายวิชา สิ้นปีการศึกษา สามารถ
– ทำประกาศผลรวมของชั้นนั้นในหนึ่งหน้ากระดาษ A4
– พิมพ์รายงานผลการเรียน เกรดเฉลี่ย (จัดลำดับที่ หรือไม่จัดก็ได้) เป็นรายบุคคลเพื่อแจ้งผลการเรียนในผู้ปกครองทราบ
– ครูประจำชั้นสามารถส่งออกผลการเรียนรวมทุกวิชาของชั้นตัวเองเป็นไฟล์ .csv เพื่อใช้ในการกรอกข้อมูลผลการเรียนในระบบ SchoolMis
– มีบันทึกข้อความรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายงานผู้บริหารทราบ
– กรณีสอนเป็นรายวิชา สามารถ ส่งอออกผลการเรียนแต่ละวิชา เป็นไฟล์ .csv เพื่อส่งต่อให้ครูประจำชั้นนำเข้าผลการเรียน โดยไม่ต้อง Key เกรดเอง

จุดสังเกตในโปรแกรม
– ไม่สามารถเช็คเวลาชดเชย ในวันเสาร์-อาทิตย์ได้ (ผู้พัฒนากำลังปรับในจุดนี้อยู่..)
– ไม่สามารถใช้กับหลายๆวิชา หลายชั้นในไฟล์เดียวกัน
– กรณีครู 1 คน สอนหลายวิชา หลายชั้น ต้อง Copy เป็นหลายไฟล์เท่ากับจำนวนห้องที่สอน
– การลงคะแนนสอบ คะแนนเก็บต่าง ๆ ไม่ได้ออกแบบให้เก็บคะแนนลงลึกถึง KPA หรือให้ตรงตามตัวชี้วัด (มีช่องให้ลงคะแนนภาคเรียนละ 14 ช่อง ไม่รวมกลางภาค ปลายภาค)

โปรแกรมพัฒนาโดยเพจคุณครูครับ

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: เพจคุณครูครับ

รับไฟล์
PP5-NewUpDate.zip (1 download )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *