คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณคะแนน PA2/ส และ PA3/ส

Loading

โปรแกรมตัวช่วยในการคำนวณคะแนน PA2/ส และ PA3/ส เพื่อสะดวกในการบันทึกผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)
พัฒนาโดยครูวัลยา เลื่อนกฐิน เลขาฯ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruchiangrai.net

รับไฟล์
คำนวณคะแนนPA2และPA3_โรงเรียนบางละมุงโดยครูวัลยา.xlsx (19 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *