คลังเครื่องมือครู

โปรแกรมคำนวณผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามแบบประเมิน PA2 และ PA3

Loading

ตัวช่วยในการคำนวณคะแนน PA2 และ PA3 อำนวยความสะดวกในการบันทึกผล PA เพื่อกรอกข้อมูลในระบบ DPA

โปรแกรมพัฒนาโดยครูวัลยา เลื่อนกฐิน เลขาฯ ศูนย์พัฒนาวิชาชีพครู โรงเรียนบางละมุง

เว็บไซต์ผู้ผลิต,พัฒนาและเผยแพร่: kruachieve.com, เฟสบุ๊กศูนย์พัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนบางละมุง

รับไฟล์
คำนวณคะแนนPA2และPA3_โรงเรียนบางละมุงโดยครูวัลยา-1.xlsx (18 downloads )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *